Hakkımızda

TÜRKİYE ATLETİZM VE YARDIMLAŞMA VAKFI

 

Türkiye Atletizm ve Yardımlaşma Vakfı (TAV), Türkiye’de atletizm sporunun evrensel düzeyde gelişimini sağlamak amacıyla, başta atletlerimiz olmak üzere, atletizme hizmet veren antrenörler, hakemler, idareciler ve kulüpler gibi paydaşlara destek sağlamak için çalışır. Atletizmin bütün sporların temelini teşkil ettiği bilinci ışığında çocukları ve gençleri atletizme yönlendirme, atletizmi yaygınlaştırma, atletizm kültürünü geliştirmeyi de amaçlayan TAV, bu amaçlarını gerçekleştirmek için bulunacağı faaliyetlerde, maddi destek yanında, paydaş eğitimini de hedefler ve bunların sağlanmasında yardımlaşmayı esas alır.

 

Bu çerçevede TAV;

- Atletizme katkı sağlayacak, marka değerini yükseltecek projeler üretir, proje ve girişimlerini farklılıklara saygı,şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda ve uygular;

- Paydaşlar ve Türkiye Atletizm Federasyonu başta olmak üzere özel ve resmi kuruluşlar, atletizmle ilgili tüm kulüpler, eğitim kurumları, akademisyenler, uygulayıcı kuruluşlar ve atletizme gönül vermiş kişilerin ilgi, destek ve yardımlarını sağlamak üzere işbirlikleri geliştirir;

- Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı olan ve gelecek vadeden genç atletlerin gelişimleri ve sürdürülebilirliği için finansal destek sağlar;

- Bu gibi atletler için burslar verir, gıda ve malzeme yardımında bulunur, yetiştirilmelerine ve eğitilmelerine yardımcı olur;

- Antrenörler ve hakemler ile teknik ve idari yöneticilerin eğitim ve gelişimleri için gerektiğinde yabancı uzmanların da katılımı ile seminer, kurs ve konferanslar düzenler, başarılı olanların yurt içi veya dışında oluşturulan bu tür organizasyonlara katılımlarına destek sağlar;

- Paydaşlara sağlanacak burslar, ödüller, malzeme ve sosyal yardımlar için bağış kampanyaları yürütür;

- Atletizme katılımı teşvik edecek organizasyon,eğitim, kurs, seminer ve konferanslar, tanıtım ve eğitim etkinlikleri düzenler;atlet olmak isteyenleri yaş gruplarına uygun eğitmen ve tesislere yönlendirir;

- Yetenekli gençlerin tespiti amaçlı yarışmalar ve etkinlikler düzenler.

 

 

 

KURUCULARI

Avni Akyol, Erhan Aras, Erdoğan Arıpınar, Kahraman Bapçum, Feyyaz Berker, Orhan Bilgin, Mete Bora,Jerfi Fıratlı, Güner Frik, Attila Gökçe, Bora Gönenç, Mete Gözübüyük, Şadi Gücüm, Aybars Hünalp, Cüneyt Koryürek, Nejat Kök,Ruhi Sarıalp, Bülent Savcı, İsmet Sezgin, Hasan Subaşı, Necmi Tanyolaç, Neriman Tekil, Ergün Toğrul, Hıncal Uluç, Ulvi Yenal, Abdülkadir Yücelman, Warren Winkler

 


Arama